Oudheid (en/in) Games

Home > News > Oudheid (en/in) Games

Koen Vacano heeft voor het online platform 'Hic et Nunc' een stuk geschreven over de Oudheid in videogames.

Hic et Nunc is een webplatform bedacht door de Vlaamse classicus Patrick De Rynck. Samen met verschillende (gast)auteurs publiceert hij stukken waarin telkens opnieuw duidelijk wordt hoezeer de oudheid van toen met de moderne wereld van nu is verweven.

In het stuk van Koen Vacano (als promovendus verbonden aan Anchoring Innovation en de Universiteit van Amsterdam), wordt de populariteit van videogames gebaseerd op de oudheid onder de loep genomen.

Het stuk is getiteld ' "Hades", "Assassin's Creed" en "God of War": waarom toch al die games over de oudheid?'

Bezoek Hic et Nunc (hic-nunc.be) voor meer informatie.