(Stage) Assistent-projectcoördinator

Home > Jobs > (Stage) Assistent-projectcoördinator

Contact

Radboud University
Erasmusplein 1
6500 HD Nijmegen

Dr. Suzanne van de Liefvoort
+31(0)24 3611276
anchoring@let.ru.nl

Anchoring Innovation zoekt een assistent-projectcoördinator.

Begeleiders:
Sven Betjes (projectcoördinator)
André Lardinois (executive director)

Beschrijving

In het academisch jaar 2023-2024 zoekt Anchoring Innovation voor elk semester één assistent-projectcoördinator. Als assistent-projectcoördinator werk je samen met de projectcoördinator aan uiteenlopende taken op het gebied van administratie en organisatie. In aanvulling op deze taken krijg je de kans om een individueel project te ontwikkelen dat kan worden ingezet voor de valorisatie van ons onderzoeksprogramma.

Met deze stage bieden wij een kijkje in de keuken van de wetenschapsondersteuning: je werkt vanuit een niet-wetenschappelijke functie in een academische omgeving. De stage is gevarieerd en flexibel in te vullen. Door de niet-wetenschappelijke onderdelen (administratie, organisatie) te combineren met de wetenschappelijke (individuele opdracht), is het binnen deze stage bovendien mogelijk je eigen creativiteit in te zetten en input te leveren die is gebaseerd op je kennis over en liefde voor de oudheid.

Werkplek

Anchoring Innovation is de naam van een onderzoeksproject dat wordt gefinancierd vanuit een NWO Zwaartekrachtsubsidie die OIKOS heeft gekregen. OIKOS is de nationale onderzoekschool voor studies naar de klassieke oudheid. Inmiddels zijn er zo’n zestig OIKOS onderzoekers verbonden aan het Anchoring Innovation project, variëren van promovendi tot (emeritus) hoogleraren, en dit aantal groeit nog altijd. Meer informatie over Anchoring Innovation kan worden gevonden via de website.

Anchoring Innovation wordt gecoördineerd vanuit de Radboud Universiteit (Faculteit der Letteren). Zodoende zul je je stage (tenminste één dag in de week) uitvoeren vanuit het kantoor van de projectcoördinator in het Erasmusgebouw. Meer informatie over de Radboud Universiteit in het algemeen en de Faculteit der Letteren in het bijzonder vind je via deze link.

Praktische informatie

Stageplaats, 5 maanden (10 ECTS), tussen september 2023 en juni 2024. Stagiairs krijgen tijdens hun stageperiode een maandelijkse vergoeding voor de bekostiging van stage-gerelateerde (reis)kosten.

Taken
 • Administratieve taken voor het project als geheel en specifieke activiteiten in het bijzonder;
 • Organisatie van specifieke projectevenementen;
 • Ontwikkeling van een individueel valorisatieproject.
Vereisten
 • BA-diploma in een voor het project relevant vakgebied (e.g. klassieke talen, oude geschiedenis, klassieke archeologie, antieke filosofie);
 • Inschrijving bij een MA/MPhil-opleiding;
 • Goede lees- en schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels;
 • Goede communicatievaardigheden;
 • Goede sociale vaardigheden.
Diversiteit

Het Anchoring Innovation onderzoeksprogramma hecht grote waarde aan diversiteit binnen haar team en verwelkomt dan ook in het bijzonder sollicitaties van mensen uit ondervertegenwoordigde groepen.

Informatie

Vragen over de stageplaatsen kunnen worden gesteld aan de projectcoördinator Sven Betjes via anchoring@let.ru.nl of aan een van de seniorleden van het Anchoring Innovation programma.

Sollicitatie

Sollicitatiedossiers moeten de volgende informatie bevatten (bij voorkeur in dezelfde volgorde, in één PDF):

 • Motivatiebrief;
 • CV, inclusief de contactinformatie van twee referenten;
 • Een eerste idee voor een valorisatieproject.

Stuur je volledige sollicitatiedossier naar Sven Betjes via anchoring@let.ru.nl. Voor het eerste semester (september-januari) geldt 15 juni 2023 als deadline, voor het tweede semester (februari - juni) geldt 15 november 2023 als deadline.